Tìm

Bách hóa Xanh sắp hết lỗ tính theo EBITDA

  • 25/06/2021 02:33
Ebiz - Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG, sàn HOSE) vừa cho biết một số thông tin về kết quả kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021.

Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng Bách hóa Xanh trong tháng 5 đạt khoảng hơn 1,35 tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 51.830 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế là 2.172 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ).

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Riêng tháng 5/2021, doanh thu thuần đạt hơn 11.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 481 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 26% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin về kết quả hoạt động của chuỗi Bách hóa Xanh luôn được cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm để có thể dự đoán khi nào chuỗi kinh doanh này vượt qua điểm hòa vốn (hết giai đoạn thua lỗ). Theo đó, thông tin riêng về Bách hóa Xanh, Thế giới Di động cho biết, Bách hóa Xanh đạt doanh thu hơn 10.600 tỷ đồng cho 5 tháng đầu năm 2021, tăng 36% so với cùng kỳ.

Trong đó, tháng 5, doanh thu Bách hóa Xanh vượt mốc 2.500 tỷ đồng, tăng 19% so tháng 4 và tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Với các số liệu kinh doanh như trên, Bách hóa Xanh đang tiệm cận mức hòa vốn EBITDA ở cấp độ công ty.

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) là chỉ số lợi nhuận trước các khoản thuế, lãi vay và khấu hao. Theo đó, nếu trừ các yếu tố này (thuế, lãi vay và khấu hao) thì Bách hóa Xanh đã gần xấp xỉ mức hòa vốn, cộng các yếu tố trên vẫn bị lỗ.

Tại thời điểm 31/05/2021, Bách hóa Xanh có tổng cộng 1.851 điểm bán (tăng 48 cửa hàng trong tháng 5) tại 25 tỉnh, thành.

Theo loại cửa hàng, 44% số cửa hàng có diện tích từ 300m2 trở lên, so với tỷ lệ 17% vào cuối tháng 5/2020. Đến cuối tháng 5/2021, chuỗi có 395 cửa hàng diện tích từ 500m2 trở lên.

Nói về lộ trình vượt qua giai đoạn lỗ cho Bách hóa Xanh, trao đổi với các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vừa qua, lãnh đạo Thế giới Di động cho biết, dự kiến trong năm 2021, Bách hóa Xanh sẽ có thể bù đắp được chi phí khấu hao và để bù đắp được toàn bộ chi phí cần khoảng 1 năm nữa.

Đối với các chuỗi kinh doanh chính khác, doanh thu Thegioididong và Điện máy Xanh tháng 5 đạt hơn 8.800 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và tăng 18% so với tháng 4.

Trong đó, doanh thu online tăng 84% so với tháng trước, chiếm hơn 10% tổng doanh thu của hai chuỗi này riêng tháng 5.

Theo Thời báo Tài chính