Tìm

Bộ Tài chính đề xuất 10 ngày điều chỉnh giá xăng dầu một lần, kiểm chặt đầu mối

  • 11/11/2020 03:37
Ebiz - Trong văn bản góp ý gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đề xuất giảm thời gian điều hành giá xăng dầu từ 15 ngày hiện nay, xuống 10 ngày.

Theo Bộ Tài chính, điều chỉnh này có thể giúp cho việc điều hành giá xăng dầu trong nước sát với giá xăng dầu thế giới, khắc phục được hạn chế, mất cân đối cung cầu do độ trễ về giá trong trường hợp giá xăng dầu thế giới biến động tăng giảm nhanh trong thời gian ngắn.

Bộ Tài chính đề nghị 10 ngày điều chỉnh giá xăng một lần

Liên quan đến mức biến động giá cơ sở giữa hai kỳ điều hành giá liên tiếp, Bộ Tài chính cho rằng cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở công thức tính giá cơ sở và cơ chế sử dụng Quỹ bình ổn giá đã được quy định cụ thể tại Nghị định, và tăng tính chủ động cho cơ quan điều hành giá, bảo đảm tính kịp thời cho thời gian điều hành giá. Bộ Tài chính cũng thống nhất với Bộ Công Thương lựa chọn tăng mức biến động từ 7% lên 10%.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương đánh giá làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc, mặt hạn chế và những tác động ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng để Chính phủ có cơ sở xem xét, quyết định.

Đối với công thức tính giá xăng dầu từ nguồn trong nước, Bộ Tài chính đồng ý phương án giá xăng dầu từ nguồn trong nước được tính trên cơ sở giá xăng dầu thế giới và các chi phí khác.

Đối với việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính khẳng định: Dù vẫn còn một số ý kiến khác nhau, song quỹ bình ổn giá vẫn là công cụ kinh tế, là giải pháp có tính khả thi, hiệu quả và được thống nhất quy định từ Luật đến các văn bản dưới luật, góp phần bình ổn giá xăng dầu, qua đó, góp phần ổn định mặt bằng giá cả chung.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị lùi thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử sang ngày 1/7/2022 thay vì thực hiện ngay từ 1/11/2020.

Bộ Tài chính cho rằng, hiện chỉ một vài doanh nghiệp lớn thực hiện triển khai hóa đơn điện tử trong khi một số doanh nghiệp khác vẫn chưa áp dụng. Điều này khiến cho việc quản lý cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, thiếu bất cập khiến việc kiểm soát hoạt động đầu ra, đầu vào của doanh nghiệp khó khăn, có thể phát sinh gian lận.

Chính vì vậy, Bộ này đề nghị Bộ Công Thương sớm có quy định kiểm soát thương nhân, trung gian kinh doanh xăng dầu để không phát triển nóng, khó kiểm soát.

Bộ Tài chính cho biết, một số vụ án liên quan đến xăng dầu thời gian qua chủ yếu xảy ra ở các doanh nghiệp trung gian kinh doanh xăng dầu.

Vì vậy, để hạn chế được các tiêu cực phát sinh, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương bổ sung quy định thực hiện hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế như một điều kiện trong cấp phép kinh doanh xăng dầu tại Nghị định sửa đổi Nghị định 83/2014 của Chính phủ.

Theo VTV