Tìm

Chốt thời hạn trình Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong

  • 26/07/2021 10:29
Ebiz - Dự kiến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong sẽ trình Tỉnh ủy Khánh Hoà tại Hội nghị Tỉnh ủy dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Chốt thời hạn trình Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, hiện nay, hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đã được Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia chuyển đến Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương, dự kiến trước ngày 15/8 sẽ hoàn thành. Sau đó, Bộ Xây dựng sẽ thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch; lãnh đạo UBND tỉnh sẽ được mời tham gia làm Phó Chủ tịch hội đồng.

Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ họp thẩm định trực tuyến với các cơ quan Trung ương và UBND tỉnh.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, cho biết đến nay, đơn vị tư vấn đã thực hiện khoảng 90% khối lượng hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch (bao gồm phần thuyết minh tổng hợp và các bản vẽ).

Được biết, vào ngày 18/6, ban quản lý đã có văn bản kèm tài liệu đồ án để lấy ý kiến 21 cơ quan, đơn vị trong tỉnh và tổ chức phản biện, đồng thời gửi Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam tham gia ý kiến. Đến nay, mới có 14 đơn vị có ý kiến phản hồi.

Theo kế hoạch, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các chuyên gia trước ngày 30/7; hoàn chỉnh Đồ án Quy hoạch theo nội dung góp ý của các sở, ngành, đơn vị trước ngày 10/8; gửi Ban chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh cho ý kiến trước ngày 30/8.

Đơn vị tư vấn sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến của Ban chỉ đạo, trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 3/9. Chỉnh sửa, hoàn thiện đồ án và trình Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, phạm vi, ranh giới, diện tích nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong là phần diện tích 150.000ha, trong đó diện tích phần mặt nước khoảng 80.000ha, phần đất liền khoảng 70.000ha thuộc Vạn Ninh và Ninh Hòa được giới hạn như sau: Phía bắc giáp tỉnh Phú Yên; phía nam giáp phường Ninh Hà, các xã Ninh Quang, Ninh Phú và Ninh Vân của thị xã Ninh Hòa; phía tây giáp tỉnh Phú Yên và các xã Ninh Sơn, Ninh Trung, Ninh Đông, Ninh Bình của thị xã Ninh Hòa; phía đông giáp Biển Đông.

Một trong những mục tiêu để lập điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong là xây dựng Khu kinh tế này trở thành một trung tâm kinh tế, có sức lan tỏa trong vùng và cả nước; trở thành vùng động lực phát triển, đô thị hiện đại, thông minh; khu vực đáng sống với biểu tượng xanh – tri thức – bản sắc; bảo đảm quốc phòng – an ninh góp phần giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo Thanh Tâm/VNF