Tìm

Độc đáo nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm ở Diễn Kim

  • 17/06/2022 06:50
Ebiz - Nghề trồng dâu, nuôi tằm xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu, Nghệ An) phát triển mạnh nhất vào thời điểm những năm 1980.

Đến năm 1992, khi không còn “bà đỡ” do Công ty Dâu tằm tơ Nghệ An phá sản, giá kén trên thị trường xuống thấp, sản phẩm không có đầu ra khiến nhiều hộ dân không mặn mà với nghề “ăn cơm đứng” nữa.

Tuy nhiên, nghề truyền thống này hiện vẫn đang được duy trì, dù còn ít hộ nuôi, song chất lượng tằm và tơ tằm vẫn đạt tiêu chuẩn cao… Nhiều người gắn bó với nghề truyền thống vẫn sống tốt