Tìm

Forbes: Nhiệm kỳ tổng thống giúp ông Trump mang về 2,4 tỷ USD

  • 19/07/2021 11:55
Ebiz - Trong đó, khoảng 943 triệu USD đến từ các sân gôn và câu lạc bộ, 781 triệu USD khác đến từ tiền bản quyền liên quan đến bất động sản, và 466 triệu USD từ các hoạt động liên quan đến quyền cấp phép và kinh doanh khách sạn.

Ông Donald Trump. Ảnh AP

Tạp chí Forbes đã trích dẫn các ước tính như vậy vào thứ Hai trong 4 năm mà ông Donald Trump làm tổng thống Hoa Kỳ lên tới khoảng 2,4 tỷ USD .

Theo Forbes, các tính toán dựa trên phân tích các tài liệu, bao gồm cả những tài liệu được xuất bản trong những tuần gần đây. Tài liệu nhấn mạnh rằng từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020, số tiền thu được từ hoạt động của các cơ cấu kinh doanh khác nhau của ông Trump ước tính vào khoảng 2,4 tỷ USD. Đặc biệt, khoảng 943 triệu USD là do các sân gôn và câu lạc bộ mang lại. 781 triệu USD khác đến từ tiền bản quyền liên quan đến bất động sản và 466 triệu USD từ các hoạt động liên quan đến quyền cấp phép và khách sạn.

Ấn phẩm cũng lưu ý rằng do đại dịch, hoạt động kinh doanh của Trump không nhận được khoảng 200 triệu USD.

Theo ước tính mới nhất của Forbes, tài sản của Trump đã giảm xuống còn 2,4 tỷ USD trong những năm gần đây.

Vào tháng 3 năm 2019, các chuyên gia của tạp chí này ước tính tổng giá trị tài sản của Trump vào khoảng 3,1 tỷ USD. Bản thân ông đã nhiều lần tuyên bố rằng tài sản của mình vượt quá 10 tỷ USD.

Đức Minh