Tìm

Mekong Capital lập thêm quỹ đầu tư vốn 246 triệu USD tại Việt Nam

  • 05/01/2021 12:03
Ebiz - Quỹ đầu tư mới của Mekong Capital tập trung vào các doanh nghiệp bán lẻ, giáo dục, nhà hàng, dịch vụ tiêu dùng, hàng tiêu dùng nhanh, chăm sóc sức khỏe.

Quỹ đầu tư Mekong Capital vừa công bố quỹ thứ năm Mekong Enterprise Fund IV Limited Partnership (MEF IV) chính thức hoàn tất huy động vốn với tổng số tiền cam kết 246 triệu USD. Con số này cao hơn gấp đôi quỹ Mekong Enterprise Fund III trước đó.

MEF IV sẽ tiếp tục chiến lược đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, tập trung vào các công ty trong lĩnh vực tiêu dùng đang tăng trưởng. Các lĩnh vực đặc biệt được quỹ mới của Mekong Capital tập trung là bán lẻ, giáo dục, nhà hàng, dịch vụ tiêu dùng, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và chăm sóc sức khỏe.

Quỹ của Mekong Capital sẽ rót vốn 10-35 triệu USD cho các khoản đầu tư thiểu số hoặc nắm quyền kiểm soát. MEF IV sẽ hoạt động trong 10 năm và dự kiến triển khai tổng cộng 12 khoản đầu tư.

Mekong Capital thành lập năm 2001, là một trong những quỹ đầu tư lâu đời nhất tại Việt Nam chuyên rót vốn vào các doanh nghiệp chưa niêm yết. Các quỹ của Mekong Capital đến nay hoàn tất 35 khoản đầu tư, trong đó có 27 khoản đã thoái vốn hoàn toàn.

Một số doanh nghiệp thành công thuộc danh mục đầu tư của quỹ này như Thế giới Di động, Masan Consumer, PNJ, Traphaco, Golden Gate, YOLA, Pizza 4P’s. Mekong Capital quản lỹ tất cả 5 quỹ và hiện còn 2 quỹ đang hoạt động.

Theo Zingnews