Tìm

Mức tiêu thụ điện năng của Bitcoin cho năm 2021 đã vượt qua cả năm 2020

  • 19/09/2021 10:02
Ebiz - Đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới, bitcoin, được thiết lập để tiêu thụ khoảng 95,68 TW/h (terawatt-giờ, hoặc một nghìn tỷ watt mỗi giờ) vào cuối năm, theo Chỉ số tiêu thụ điện Bitcoin của Cambridge.

Ảnh Getty Images

Con số này tương đương với mức tiêu thụ điện của Philippines.

Theo báo cáo của Bloomberg, mạng bitcoin sẽ tiêu thụ 91 TW/h vào cuối năm nay và nó đã tiêu thụ hơn 67 TW/h ước tính cho cả năm 2020.

Một nghiên cứu riêng biệt của Science Direct đã phát hiện ra rằng những người khai thác bitcoin “quay vòng qua số lượng ngày càng tăng của phần cứng có tuổi thọ ngắn có thể làm trầm trọng thêm sự phát triển rác thải điện tử toàn cầu”.

Báo cáo của Science Direct cũng gợi ý rằng “bitcoin có thể tạo ra tới 64,4 kilotons, tương đương khoảng 64.400 tấn chất thải điện tử ở mức giá bitcoin cao nhất được thấy vào đầu năm 2021”.

Rác thải điện tử thường đề cập đến thiết bị máy tính và thiết bị điện tử bị loại bỏ.

Theo Statista, Bitcoin chiếm khoảng 0,11% tổng lượng rác thải điện tử toàn cầu ước tính vào năm 2021, là 57,4 triệu tấn. Tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng lượng điện tiêu thụ toàn cầu, khai thác bitcoin chỉ chiếm 0,43%. Đó là ít hơn so với ước tính 104 TW/h được sử dụng bởi tủ lạnh chỉ riêng ở Mỹ, theo Đại học Cambridge.

Đức Minh