Tìm

Nhà Khang Điền đầu tư thêm 1.000 tỷ đồng để gia tăng quỹ đất tại Quận 2

  • 21/03/2021 10:47
Ebiz - Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ tại 2 công ty con với hơn 1.000 tỷ đồng nhằm gia tăng quỹ đất tại Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Một phần tiền được sử dụng để tăng vốn cho 2 công ty con được lấy từ nguồn tiền của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017.

Theo đó, Nhà Khang Điều sẽ tăng vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Quốc tế (Quốc tế) đề Quốc tế tăng vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư kinh doanh bất động sản Bình Trưng (Bình Trưng) nhằm gia tăng quỹ đất tại Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Quốc Tế hiện đang có vốn điều lệ là 90 tỷ đồng; trong đó, Nhà Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 89,91 tỷ đồng. Nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho Quốc Tế thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Bình Trưng, Nhà Khang Điền thông qua việc góp thêm 659,34 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9% để tăng vốn điều lệ của Quốc Tế.

Bình Trưng hiện đang có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng; trong đó, Quốc Tế sở hữu 99,9% vốn điều lệ , tương ứng với số tiền là 199,8 tỷ đồng. Nhằm bổ nguồn vốn cho Bình Trưng để đầu tư gia tăng quỹ đất tại Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Nhà Khang Điền đồng ý cho Quốc Tế góp thêm 659,34 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9 % để tăng vốn điều lệ của Bình Trưng.

Nhà Khanh Điền sẽ tăng vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư kinh doanh bất động sản Kim Phát (Kim Phát) đề Kim Phát tăng vốn điều lệ của Công ty Phát triển bất động sản Phú Hải (Phú Hải) nhằm gia tăng quỹ đất tại Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Kim Phát hiện đang có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng; trong đó, Nhà Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 199,8 tỷ đồng. Nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho Kim Phát thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Phú Hải, Khang Điền thông qua việc góp thêm 399,6 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9 % để tăng vốn điều lệ của Kim Phát.

Phú Hải hiện đang có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng; trong đó, Kim Phát sở hữu 99,9% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 99,9 tỷ đồng. Nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho Phú Hải để đầu tư gia tăng quỹ đất tại Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Nhà Khang Điền đồng ý cho Kim Phát góp thêm 399,6 đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9 % để tăng vốn điều lệ của Phú Hải.

Trước đó, năm 2020, Nhà Khang Điền đã thông qua chủ trương triển khai xây dựng 2 dự án nhà ở thấp tầng ở phường Phú Hữu và phường Bình Trưng Đông thuộc quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Theo Bnews