Tìm

Phạt đến 100 triệu đồng nếu vi phạm về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng

  • 05/07/2021 11:26
Ebiz - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, các mức xử phạt từ 70-100 triệu đồng sẽ áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng.

Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) hiện đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tại Dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung Điều 15a trước Điều 15 liên quan đến “Vi phạm quy định về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng”.

Cụ thể, phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với công ty đại chúng thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Không thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy đinh; Không thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hoặc thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa không đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định cũng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng hoặc thông báo về thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Theo Tài chính