Tìm

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 7.400 tỷ đồng tính đến 30/6

  • 14/09/2023 05:50
Ebiz - Bộ Tài chính vừa cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) tính đến hết ngày 30/6/2023 là 7.424,7 tỷ đồng.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 7.400 tỷ đồng tính đến 30/6

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý II năm 2023 là 5,91 tỷ đồng. Ảnh: Int

Nhằm thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đã công bố thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu quý II/2023.

Cụ thể, tính đến hết quý II/2023 (đến hết ngày 30/6/2023), số dư Quỹ BOG còn 7.424,7 tỷ đồng. Số dư này đã tăng gần 1,8 lần so với số dư vào cuối năm ngoái (4.600 tỷ đồng) và là mức cao nhất từ quý I/2021. Vì vậy, nhà điều hành đã dừng trích lập vào quỹ này với các mặt hàng xăng, dầu từ đầu tháng 7 đến nay.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết ngày 31/3 còn hơn 5.640 tỷ đồng; tổng số trích Quỹ BOG trong quý II năm 2023 (từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) là 1.779,2 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý II năm 2023 là 5,91 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý II năm 2023 là 3,23 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý II năm 2023 là 2,09 tỷ đồng.

Quỹ bình ổn này được hình thành thông qua trích lập giá mua do người tiêu dùng chi trả (tối đa 300 đồng một lít) nhưng được quản lý tại doanh nghiệp và việc sử dụng quỹ do nhà điều hành (liên bộ Công Thương) quyết định.

Nguồn: https://markettimes.vn/nganh-hang