Tìm

Siết chặt quản lý xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng

  • 25/06/2021 02:53
Ebiz - Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế.

Ô tô hạng sang được nhập khẩu về cảng Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Sơn

Tổng cục Hải quan cho biết, qua theo dõi, rà soát hoạt động nhập khẩu trong thời gian qua, cơ quan hải quan nhận thấy có tình trạng gia tăng việc nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng, các xe tập trung vào dòng xe sang, trị giá cao.

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế đối với loại hình nhập khẩu ô tô nêu trên, Tổng cục Hải quan chi đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ.

Về thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe, các cục hải quan yêu cầu tổ chức, cá nhân phải khai đầy đủ, chi tiết thông tin về xe tại đơn đề nghị nhập khẩu xe dưới dạng quà biếu tặng theo đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp tổ chức, cá nhân khai không đầy đủ, chi tiết theo quy định thì không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe.

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe, nếu có nghi ngờ về mối quan hệ giữa người cho biếu tặng và người nhận thì yêu cầu người nhận cung cấp chứng từ chứng minh quan hệ. Trường hợp có đủ chứng từ chứng minh là phù hợp thì xem xét cấp giấy phép nhập khẩu, trường hợp không có chứng từ chứng minh hoặc chứng từ chứng minh không phù hợp thì từ chối cấp giấy phép nhập khẩu xe.

Về thủ tục nhập khẩu xe, Tổng cục Hải quan chỉ đạo chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu xe thực hiện kiểm tra thực tế xe để xác định sự phù hợp giữa xe nhập khẩu với giấy phép nhập khẩu và các chứng từ liên quan thuộc bộ hồ sơ hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp được đưa hàng về bảo quản để chờ kết quả kiểm tra của cơ quan đăng kiểm thì trong thời 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đưa hàng hóa về bảo quản, chi cục hải quan cửa khẩu phải phân công công chức theo dõi, tra cứu kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý chuyên ngành trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia, khi có kết quả kiểm tra phải yêu cầu ngay doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung (nếu có) và thông quan hàng hóa theo quy định, lãnh đạo đơn vị và công chức được phân công chịu trách nhiệm về việc theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định.

Trường hợp quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng đưa về bảo quản nhưng người khai hải quan không tiến hành tiếp thủ tục thì chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai tổ chức kiểm tra việc mang hàng về bảo quản.

Qua kiểm tra phát hiện doanh nghiệp không lưu giữ xe tại địa điểm đăng ký bảo quản hoặc xe đã được bán thì thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Ngọc Linh/TBTC