Tìm

TP HCM: Thông báo khẩn liên quan đến xe vận chuyển hàng hóa, thực phẩm

  • 22/07/2021 05:39
Ebiz - Phương tiện lưu thông có lộ trình đi, đến và quá cảnh qua địa bàn TP HCM giữa 19 tỉnh theo công văn của Thủ tướng Chính phủ (vùng Tây Nam bộ, Đông Nam bộ) không cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện.

Sở GTVT TP HCM vừa có công văn thông báo đến các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và các ban, ngành liên quan về việc hướng dẫn tổ chức cho phương tiện lưu thông, vận chuyển hàng hóa trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, đối với các phương tiện lưu thông có lộ trình đi, đến và quá cảnh qua địa bàn TP HCM giữa 19 tỉnh vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ không cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện (có mã QR code) theo hướng dẫn của Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Sở GTVT TP HCM sẽ không giải quyết cấp giấy nhận diện cho các phương tiện lưu thông giữa 19 tỉnh trên từ ngày 21-7.

Nới lỏng các chốt kiểm soát nhằm giúp hàng hóa lưu thông dễ dàng

Riêng các phương tiện từ các tỉnh khác vào, ra địa bàn 19 tỉnh, Sở GTVT TP HCM chỉ cấp giấy nhận diện phương tiện (có mã QR code) khi các phương tiện có lộ trình điểm đi, điểm đến hoặc quá cảnh qua địa bàn TP HCM.

Đối với phương tiện lưu thông trong địa bàn TP HCM: Trường hợp chưa được cấp giấy nhận diện, xe tải nhẹ được lưu thông 24/24, xe tải nặng lưu thông vào ban ngày để phục vụ hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh… Doanh nghiệp gửi danh sách cho các đơn vị đầu mối tổng hợp chuyển qua Sở GTVT để cấp giấy nhận diện phương tiện.

Riêng các phương tiện đã được cấp giấy, đơn vị tiếp tục sử dụng mã đã được cấp khi lưu thông trên đường, Sở GTVT sẽ gia hạn tự động trên phần mềm.

Không Ngộ

Theo Người Lao động