Tìm

Việt Nam chuẩn bị cho làn sóng cải cách hành chính thứ 3

  • 01/10/2020 07:39
Ebiz - Từ năm 2007, Việt Nam đã trải qua 2 làn sóng cải cách hành chính. Hôm nay (30/9), kế hoạch về làn sóng cải cách thứ 3 đã được chia sẻ.

Làn sóng 1 từ năm 2007 – 2011 đã thống kê công khai 6.000 thủ tục hành chính, giảm chi phí 1,6 tỷ USD/năm.

Làn sóng thứ 2 từ năm 2016 đến nay đã chứng kiến sự cải cách quy định kiểm tra chuyên ngành liên quan đến hơn 6.700/9.900 dòng hàng, tiết kiệm 260 triệu USD.

Thông tin từ họp báo Văn phòng Chính phủ về Nghị quyết 68 của Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết dù đã đạt nhiều bước tiến song vẫn có tình trạng cắt điều kiện này thì mọc điều kiện khác, cắt một có thể mọc một hoặc hơn một, cho nên phải rà soát lại toàn bộ các điều kiện kinh doanh ban hành tại các văn bản không đúng thì phải lược bỏ. Công cụ cải cách quan trọng sẽ được triển khai trực tuyến tại địa chỉ nq68.baocaochinhphu.gov.vn.

Trong 5 năm tới Việt Nam đặt mục tiêu giảm số lượng văn bản, cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% số quy định, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ.

Theo VTV